Vad betyder dansen för äldres känslomässiga liv?

Den frågan ska ett nytt forskningsprojekt vid Karlstad Universitet söka svaret på. Under tre år ska forskarna studera hur dansen påverkar äldres känslor och sociala liv. Projektet ska titta på dans i flera olika former, som föreningsdans, motionsdans och dans på nöjeslokal som enligt SVT Nyheter Värmland ibland något vanvördigt brukar benämnas "russindisko".

– Äldres dans som sinnlig och känslomässigt viktig döljs ofta bakom nyttomoral. Vi vill tillföra ny kunskap om en viktig och utbredd aktivitet bland äldre, säger Clary Krekula, docent och forskningsledare för studien, till SVT.

Projektet har fått 2,5 miljoner i bidrag från Riksbankens Jubileumsfond.