– Om du har en IT-utbildning från Syrien och du kan engelska har du stora chanser att få ett jobb i alla fall.

Arbetsförmedlingens analyschef Mats Wadman anser att förslaget om att införa rutavdrag för IT-tjänster i hemmet inte gynnar dem som står längst från arbetsmarknaden, men välkomnar ändå att rut utvidgas.

Fakta: Förslaget om utvidgat rut

Från första augusti föreslår regeringen att rutavdraget även ska omfatta:

Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder.

Enklare IT-tjänster i bostaden: Installation, reparation och underhåll av persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smarta telefoner med mera. Även handledning och rådgivning omfattas.

Beskärning och borttagning av träd och buskar på tomt i anslutning till bostaden.

Dagens rutavdrag omfattar:

Enklare städarbete samt flyttstädning i bostaden.

Vård av kläder och hemtextilier om det sker i bostaden.

Snöskottning i anslutning till bostaden.

Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning på tomt nära bostaden.

Barnpassning i bostaden samt hämtning och lämning på till exempel förskola och skola.

Annan omsorg i anslutning till hemmet som promenader, bankbesök, besök på vårdcentral.

Källa: Finansdepartementet

Fakta: Husavdrag

Efter en överenskommelse med alliansen föreslår regeringen att fler trädgårdssysslor, flytthjälp och enklare IT-hjälp i hemmet också ska ge rätt till rutavdrag från och med den första augusti i år. Fler nyanlända i Sverige ska på det viset kunna få jobb.

– Om du har en IT-utbildning från Syrien och du kan engelska har du stora chanser att få ett jobb i alla fall, säger Arbetsförmedlingens analyschef Mats Wadman till TT.

Välkomnar utvidgning

Arbetsförmedlingen välkomnar ett utvidgat rut, men just IT-delen är inte det som gynnar de lågutbildade som står längst ifrån arbetsmarknaden.

– I grunden är förslaget bra, men rut hade gärna kunnat breddas ytterligare inom trädgårdssektorn. Det är uppgifter som passar dem som har svårast att få ett arbete, säger Mats Wadman.

Arbetslösheten kommer inte att påverkas av ett nytt IT-rutavdrag, anser Konjunkturinstitutet (KI).

– Det kanske blir fler jobb bland IT-tekniker, men den stora frågan är om det påverkar sysselsättningen i svensk ekonomi, säger generaldirektör Mats Dillén.

Möjligen kan samhällsekonomin gynnas ändå av förslaget, om det leder till att fler äldre får tillgång till IT-tjänster hemma, men de arbetsmarknadspolitiska argumenten för IT-rut anser han är svaga.

Inkonsekvent

Skatteverket tycker att det blir inkonsekvent om en typ av tekniska tjänster, IT, ska skattesubventioneras via rut och en liknande typ av tjänst, som enklare elinstallationer, subventioneras via rot, vilket inte ger lika stort skatteavdrag.

En annan risk är att samhället subventionerar en mindre effektiv teknologi, eftersom IT-tjänster som utförs genom hembesök ger skattelättnad, men inte IT-tjänster som utförs på distans, påpekar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).