Rwandas senat har enhälligt godkänt förslag till ändringar i konstitutionen som gör att president Paul Kagame kan sitta kvar en tredje mandatperiod. Frågan avgörs i en folkomröstning och mycket talar för att ändringarna godkänns även där.

Omkring 800 000 människor dödades under folkmordet i Rwanda 1994. Landet har sedan dess haft en positiv ekonomiskt utveckling. Men regeringen har kritiserats för att kraftigt begränsa yttrandefriheten och att inte tillåta oliktänkande.

Landets enda oppositionsparti försökte stoppa konstitutionsändringarna men deras begäran avslogs av högsta domstolen.