– Vi har visat att folket vill ha större inflytande. Nu vill jag att vi ska få rösta om EU:s öppna gränser, euron och TTIP.

Nederländske nej-aktivisten Thierry Baudet enligt EU Observer efter väljarnas nej i folkomröstningen om EU:s samarbetsavtal med Ukraina. (TT)

Fakta: Folkomröstningen i Nederländerna

Folkomröstningen i Nederländerna gällde ratificeringen av EU:s samarbets- och frihandelsavtal med Ukraina. 61,1 procent röstade nej och 38,1 procent ja. Valdeltagandet uppgick till 32,2 procent – strax över den 30-procentsgräns som gäller för att göra omröstningen giltig.

Även om folkomröstningen endast är rådgivande så har det nederländska parlamentet lovat att ta hänsyn till resultatet. Vad som händer vid ett nej är dock oklart. Få bedömare ser det som realistiskt att hela avtalet med Ukraina kommer att hävas. Däremot skulle Nederländerna eventuellt kunna erbjudas någon form av undantag.

För frihandelsdelen i avtalet räcker det dessutom med godkännande från en kvalificerad majoritet av medlemsländerna.

Nej-sidans seger i den rådgivande folkomröstningen i onsdags blev solklar med 61 procent mot 38 för ja. Att bara drygt 32 procent av de röstberättigade valde att rösta gör det samtidigt svårt att veta hur stor tyngd som ska läggas vid utslaget.

– De facto är det ju bara 20 procent av väljarna som har bestämt det här, konstaterar svenske EU-parlamentsledamoten Fredrick Federley (C).

Den nederländska regeringen har meddelat att det kommer att dröja innan besked lämnas om hur man tänker agera vad gäller samarbetsavtalet med Ukraina. Få bedömare tror dock att avtalet kommer att påverkas särskilt mycket.

Vill rösta mer

Folkomröstningen handlade å andra sidan bara formellt om Ukraina. I praktiken tycks de flesta ha röstat nej för att visa sitt missnöje med EU och den nederländska regeringen. Och där kan konsekvenserna bli stora.

– Vi har visat att folket vill ha större inflytande. Nu vill jag att vi ska få rösta om EU:s öppna gränser, euron och TTIP (frihandelsavtalet med USA), sade nederländske nej-aktivisten Thierry Baudet i onsdags, enligt nyhetssajten EU Observer.

Resultatet är en klar varning till de ledare som värnar om EU. I längden kommer det inte att gå att förlita sig på vad som förhandlas fram mellan regeringarna och i EU-parlamentet, utan att väljarna på hemmaplan får säga sitt.

– Vi måste göra EU mer demokratiskt och transparent, säger tyske kristdemokraten Manfred Weber, gruppledare för EU-parlamentets största partigrupp, konservativa EPP, i tysk radio enligt Reuters.

Svängning i öst?

I Ryssland ser man nej-et till Ukrainaavtalet som tecken på en svängning i EU:s östpolitik.

– Den politik som Bryssel för gentemot Östeuropa skiljer sig allt mer från vad EU-ländernas medborgare tycker, säger en icke namngiven rysk UD-källa till nyhetsbyrån Interfax.

Stöd för bättre relationer till Moskva finns inte minst inom jordbruket, där en redan tuff ekonomisk situation förstärkts ytterligare av Rysslands förbud mot en lång rad EU-livsmedel som svar på EU:s ekonomiska sanktioner.

– Det är ju flera länder som har annonserat att man är tveksam till den kritiska hållning och konflikt som byggts upp med Ryssland, konstaterar svenske EU-parlamentsledamoten Peter Eriksson (MP).