Sedan asylsökande börjat ta sig in i Norge via Ryssland har ett berg av cyklar samlats på gränsstationen Storskog nära Kirkenes. Nu skickas 42 ton cyklar till skrotning.

Det betyder att runt 3 500 cyklar, de flesta helt nya, skickas till återvinning, eftersom de inte klarar norska säkerhetskrav, skriver VG.

Runt 4 000 asylsökande har kommit via Storskog hittills i år. De flesta på cykel eftersom Ryssland inte tillåter gränspassage till fots.