Ett ryskt jaktplan gick i fredags upp för att stoppa ett amerikanskt spaningsplan över Östersjön. Det amerikanska planet hade transpondern avslagen när det befann sig nära den ryska gränsen. Transpondern måste vara påslagen för att ett plan ska kunna identifieras.

Det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon sade att flygplanet RC-135 var på rutinuppdrag i internationellt luftrum och att det ryska jaktplanet hade ingripit på ett "otryggt och oprofessionellt" sätt.

"Alla flygningar med ryska plan genomförs i överensstämmelse med internationella regler för användning av luftrummet", säger det ryska försvarsdepartementet i ett uttalande på lördagen.

Enligt departementet hade det amerikanska planet två alternativ: antingen att inte flyga nära den ryska gränsen eller slå på transpondern för identifiering.