Ryssland vill öppna militärbaser i Vietnam och Kuba på nytt, enligt ryska nyhetsbyråer. Ryssland har tidigare haft baser i länderna som fungerade som ett nav för Sovjetunionens militärmakt under kalla kriget.

"Vi hanterar frågan" sade vice försvarsminister Nikolaj Pankov, enligt byråerna.

Ryssland lämnade sina baser i Vietnam och Kuba i början av 2000-talet när de minskade sin militära närvaro i världen efter Sovjetunionens fall. Sedan dess har nya spänningar uppstått mellan Ryssland och USA och dess allierade på grund av de konflikter som Ryssland är iblandade i, bland annat i Syrien och Ukraina.

Pankov ska ha sagt att försvarsdepartementet "tänker om" kring tidigare beslut om att stänga baserna, men ville inte gå in på detaljer.