Fakta: Förslaget om sjuklöneansvar

Regeringen vill att arbetsgivarna runt om i landet är med och betalar kostnaderna för långtidssjukskrivna. I ett förslag från regeringen ska arbetsgivarna stå för 25 procent av ersättningen efter 90 dagars sjukskrivning.

Antalet sjukskrivningar i Sverige har ökat stadigt sedan 2009 och enligt Försäkringskassans prognoser kommer det att fortsätta så de kommande åren.

Med förslaget vill regeringen öka pressen på arbetsgivarna att ta ett större ansvar för rehabilitering och förebyggande arbete för att minska sjukskrivningarna.

Förslaget beräknas minskastatens utgifter för sjukförsäkringen med mellan 2,2 och 4,4 miljarder kronor per år. Det motsvarar ungefär hur mycket kostnaden för sjukskrivningarna ökar mellan 2016 och 2017, enligt prognosen. Enligt socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) ligger inga ekonomiska aspekter till grund för förslaget.

Regeringen har öppnat för att arbetsmarknadens parter ska få möjlighet att skapa en egen lösning för att komma tillrätta med de ökade sjukskrivningarna. Om parterna lägger fram sådana lösningar är regeringen beredd att lösa problemet på det sättet i stället för att lagstifta. Parterna har fram till mitten av augusti i år på sig att framföra sina egna förslag.

I våras föreslog regeringen att 25 procent av kostnaderna för en sjukskrivning som pågår i mer än 90 dagar ska betalas av arbetsgivaren. Med det så kallade hälsoväxlingsförslaget vill regeringen öka pressen på arbetsgivarna att ta ett större ansvar för rehabilitering och förebyggande arbete för att minska sjukskrivningarna.

Stöds inte av V

– Det är ett väldigt viktigt förslag. Vi är i ett läge med 200 000 svenskar som är sjukskrivna i dag och vi vet att arbetsgivarna spelar en nyckelroll för att kunna få tillbaka människor till jobbet så snabbt som möjligt, säger Annika Strandhäll (S) till TT.

Förslaget får inte stöd av Vänsterpartiet som menar att konsekvensen av förslaget skulle kunna bli att arbetsgivare väljer att inte anställa personer som har en historia av sjukskrivningar och ökade visstidsanställningar.

– Hälsoväxlingsförslaget är framtaget från tre grundprinciper. Det ena har varit att undanta de grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden från det här förslaget. Sedan ska det vara kostnadsneutralt för arbetsgivaren och det ska finnas ett skydd för småföretag, säger Annika Strandhäll (S).

"Kommer att fortsätta dialogen"

Till Sveriges Radios Ekot säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, att förslaget riskerar att öka selekteringen på arbetsmarknaden.

Annika Strandhäll betonar att hon har fört en dialog med Vänsterpartiet i frågan och att hon har full förståelse för hur partiet tänker.

– Har man haft tidigare problematik eller sjukdomshistoria kommer man inte att omfattas av hälsoväxlingen, säger hon.

Hon vill att förslaget ska finnas med i höstbudgeten, men får enligt Ulla Andersson räkna med att förhandla med Vänsterpartiet. Annika Strandhäll säger att hon är villig att förhandla, men att förslaget ligger fast.

– Vi har en kontinuerlig dialog med Vänsterpartiet. När det handlar om målsättningen att medarbetare i välfärden inte ska behöva bli sjuka efter sina jobb har vi precis samma syn. Vi kommer att fortsätta den dialogen med dem, om varför det här är viktigt.