Fakta: Så mycket fick partierna

V

Bidrag: 3 256 752 kronor, varav 2 446 000 från privatpersoner

S

Bidrag: 21 971 705 kronor varav 3 990 332 från privatpersoner

M

Bidrag: 18 122 834 kronor varav 0 från privatpersoner

SD

Bidrag: 19 524 128 kronor varav 888 328 från privatpersoner

KD

Bidrag: 14 570 samtliga från privatpersoner

C

Bidrag: 1 043 877 varav 0 från privatpersoner

MP

Bidrag: 4 530 393 varav 1 798 466 från privatpersoner

L

Bidrag: 833 361 varav 302 044 från privatpersoner

Anonyma bidrag: 100 kronor. Källa: Kammarkollegiet.

För andra året i rad måste alla partier i riksdagen och Europaparlamentet redovisa de bidrag de får från privatpersoner, andra organisationer inom partiet, företag och organisationer till Kammarkollegiet. Socialdemokraterna har tagit emot strax under 22 miljoner kronor och Sverigedemokraterna lite mer än 19,5 miljoner i bidrag. Liberalerna är det enda partiet som tagit emot ett anonymt bidrag – 100 kronor, som de avstått från.

Arv till Socialdemokraterna

Lagen, som ska hindra mutor, säger att alla bidrag som är högre än 22 200 kronor ska redovisas med namn. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har listat att de fått bidrag från privatpersoner på större summor och Socialdemokraterna har fått nästan en miljon i form av ett arv. Centerpartiet och moderaterna har inte tagit emot privata bidrag.

Fler partier har andra stora intäktskällor, till exempel Socialdemokraterna som drar in över 36 miljoner på lottförsäljning eller Centerpartiet som tjänar 76 miljoner på avkastning från att ha sålt tidningar de ägt.

Vill ha mer insyn

Helena Sundén är generalsekreterare på Institutet mot mutor och hoppas på öppnare redovisning av bidrag när lagen nu ses över.

– Vi vet inte exakt hur bra den fungerar eftersom lagen är så ny, men det man kan fundera på är om den är tillräckligt transparent eftersom det fortfarande går att lämna bidrag anonymt. Korruptionens största fiende är transparens, säger hon.

TT: Bör det finnas någon möjlighet för privatpersoner att lämna anonyma bidrag i fall man vilja stödja sitt parti, även om det skulle innebära ett socialt stigma?

– Då blir ju frågan alltid: är man en privatperson, eller företräder man ett annat intresse.

Lagen ses över

Efter kritik från Europarådets grupp mot korruption infördes 2014 en lag där den som tar emot anonyma bidrag kan förlora sina statliga stöd. Dessutom ska alla bidrag på över 22 200 kronor redovisas med namn. Lagen har dock en lucka, eftersom bara riksorganisationer förbjöds att ta emot hemliga stöd. Partierna kan alltså fortsätta ta in anonyma bidrag via lokalorganisationerna. Just nu ser en kommitté över lagen.