Fakta: Opinionen enligt Ipsos

Så här fördelar sig väljarsympatierna i Ipsos aprilmätning, med förändringen i procentenheter från föregående mätning inom parentes:

Moderaterna: 28,1 (+2,2)

Kristdemokraterna: 3,3 (–0,3)

Liberalerna: 6,3 (+0,9)

Centern: 6,1 (0)

Socialdemokraterna 24,4 (–4,5)

Vänsterpartiet: 7,1 (–0,2)

Miljöpartiet: 4,8 (–0,2)

Sverigedemokraterna: 16,6 (+1,9)

Feministiskt initiativ: 2,8 (+0,9)

Alliansen 43,8 (+2,8)

S-V-MP: 36,2 (–5,1)

Mätningen genomfördes 14-25 april 2016, då 1 200 personer fick svara på frågan; "Om det var riksdagsval i dag, vilket parti skulle du rösta på då?".

Andelen osäkra är 16,3 procent.

Källa Ipsos/DN (TT)

De båda regeringspartierna når inte ens 30 procent tillsammans i Ipsos mätning för Dagens Nyheter. Miljöpartiet minskar något till sin sämsta notering på tio år, 4,8 procent. Störst är raset för Socialdemokraterna som backar med 4,5 procentenheter, en statistiskt säker nedgång sedan marsmätningen. Efter att ha ökat i två månader faller S tillbaka till samma låga nivåer som i januari.

Allt ljus på MP

Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, tror att den kraftiga nedgången i mätningen för S kan ha att göra med MP-krisen.

– Allt ljus har varit på Miljöpartiet och problem; ingenting på budgeten eller de försök som regeringen och framför allt Socialdemokraterna gjort för att komma tillbaka till mer traditionella omfördelningsfrågor eller höger-vänsterfrågor, säger han.

Professorn betonar dock att S också har långsiktiga problem, som började märkas redan på 90-talet.

– Partiet har svårt att leverera reformer som gör att man kan gestalta vad partiet visionärt vill, säger Jonas Hinnfors.

Alliansen leder

Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin säger i ett skriftligt uttalande för TT att "mätningen är gjord under en mycket turbulent period, vilket naturligtvis påverkat utfallet".

"Men arbetslösheten sjunker, Sveriges finanser stärks och regeringen fortsätter hantera migrationen ansvarsfullt. Det kommer att ge positiva resultat även i opinionen", fortsätter hon.

De fyra borgerliga partierna har för första gången sedan valet ett stort övertag i opinionen. Alliansen får 43,8 procent, 7,6 procentenheter mer än S-MP-V som tillsammans får 36,2 procent. Det är den sämsta siffran för vänsterblocket sedan mätningarna inleddes 1979, trots att Miljöpartiet tillkommit och blocket nu betecknas som röd-grönt.

Sverigedemokraterna som tappat under vintern ökar 1,9 procentenheter till 16,6 procent.