EU-parlamentsledamoten Jytte Guteland (S) vill ha besked om vad EU-kommissionen tänker göra för att bekämpa miljö- och hälsoskadliga ämnen i kläder.

"Företagen måste givetvis ta sitt ansvar för att fasa ut skadliga produkter, men detta är också en politisk fråga. Vi behöver såväl en skarpare kemikalielagstiftning i EU bland annat för hormonstörande ämnen, men vi måste också säkra en bättre efterlevnad av existerande kemikalielagstiftning", skriver Guteland i ett uttalande, sedan miljöorganisationen Greenpeace i måndags larmat om förekomsten av fluorkarboner (PFC) i vattenavstötande kläder.