FAKTA OM IS

Islamiska staten (IS) är en jihadistorganisation som bland annat strider mot regeringarna i Irak och Syrien.

Gruppen utropade sommaren 2014 ett kalifat, alltså en stat enligt IS extremt stränga tolkning av islamisk lag, vilket mycket få muslimer ställt sig bakom. Högkvarteret finns i den syriska staden Raqqa.

Ordet "kalif" kommer från det arabiska ordet för arvtagare vilket betyder att al-Baghdadi enligt IS är legitim arvtagare till profeten Muhammed.

IS har bland annat genomfört halshuggningar och korsfästningar i områden de kontrollerar. Offren är personer IS ansett vara skyldiga till brott.

Gruppen har även tagit på sig terrordåd i bland annat Paris och är terrorstämplad av bland andra FN, USA och Storbritannien.

IS har täta band med grupper som Boko Haram i Västafrika, som kallar sig för Islamiska statens västafrikanska provins.

Källor: The New York Times, AFP, Reuters

Sociala medier tros ha avgörande betydelse för rekryteringen av nya sympatisörer till terrororganisationen Islamiska staten (IS).

Hittills har forskarna trott att sympatierna för IS "smittar" individuellt, det vill säga från en person till en annan.

Ny forskning, som presenteras i Science, visar dock att sympatierna snarare sprids på gruppnivå, där en grupp "infekterar" en annan genom en process där mindre grupper smälter samman till större "aggregat".

– Hitta dessa aggregat och du har handen på pulsen för hela organisationen, säger Neil Johnson, fysiker vid University of Miami, till tidskriften Science.

För att motverka IS har både Facebook och Twitter stängt ner sidor och konton. Men på den ryska nätverkssajten Vkontakte, med 360 miljoner medlemmar, frodas den IS-vänliga retoriken.

Under sex månader kartlade Neil Johnson och hans kollegor 196 IS-positiva grupper som tillsammans hade fler än 100 000 medlemmar.

För att förstå hur nätverken var uppbyggda beräknade forskarna medlemmarnas "betweenness centrality", som ger ett mått på hur stor inverkan på nätverket varje nod (medlem) har. Ju högre BC-ratio, desto större påverkan.

40 procent av medlemmarna påstod sig vara kvinnor och det visade sig att deras BC-ratio i genomsnitt var dubbelt så höga som männens.

– Det är förvånande, eftersom kvinnors BC-ratio i förhållande till män normalt är mindre än ett, säger Neil Johnson.

En annan slutsats är att det i praktiken är mycket svårt att identifiera och analysera ett större antal individer i dessa nätverk. Eftersom sympatierna sprids på gruppnivå är det bättre att fokusera på gruppen som sådan och förhindra uppkomsten av större "aggregat", skriver forskarna.

Rent matematiskt går det nämligen att förutsäga hur mindre grupper smälter samman till större. Denna process går dessutom att förhindra genom att slå ut grupper som bara består av något eller några dussintals medlemmar.

Forskarnas förslag är att man utvecklar algoritmer som dygnet runt går igenom grupper på nätet på jakt efter tecken på terrorism. Dessa kan sedan infiltreras där syftet bör vara att skapa så mycket osäkerhet att gruppen mer eller mindre löses upp av sig själv.