Fakta: Regler för en säker majbrasa

För valborgsmässoeld eller eldning på allmän plats ska tillstånd sökas hos polisen.

Elden ska placeras så att omgivningen, exempelvis byggnader och fordon, inte skadas.

Förbered för att kunna släcka elden. Ett vattenförråd ska finnas samt utrustning för att för att kunna släcka med.

Släckningsutrustning bör vara kontrollerad så att den fungerar.

Efter elden ska den bevakas till dess att risken för brandspridning är över.

Man ska kontrollera att ingen glöd finns kvar.

Information finns på kommunernas hemsidor.

MSB har också har en mobil app, "brandrisk ute", för att hjälpa människor att hålla koll på brandrisken.

Källor: Brandskyddsföreningen och MSB

Valborg är här och lusten att tända en brasa utomhus skjuter plötsligt i höjden. Den här helgen är också den tid på året då flest brandolyckor sker.

För att elda säkert är det flera saker man bör ha koll på, enligt Leif Brodin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

– Det handlar mycket om sunt förnuft, att inte ha elden för nära något annat brännbart och att man tänker på vart röken tar vägen.

Då våren har varit relativt blöt bedömer han förhållandena för att elda majbrasa som goda. Men han råder dem som ska elda att ändå kolla med kommunen hur brandriskprognosen ser ut och kontrollera väderförhållanden.

– Om det är för torrt kan det utfärdas eldningsförbud.

Det finns också regler för vad som får eldas.

Organiskt material som kvistar, obehandlat trä och trädgårdsavfall är ok.

Avfall som innehåller kemiska ämnen, som plaster, är inte tillåtet.

– Framför allt är det farligt för miljön och för hälsan för dem som står runtomkring.

Han anser att man bör kolla igenom högen som ska eldas upp.

– Det förekommer att man eldar upp igelkottar som har övervintrat i högarna.