FAKTA
Så gick mätningen till

PSU i november 2015 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 021 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Det totala antalet svarande är 4 972. Från och med undersökningen i maj 2015 samlas svar från dessa utvalda personer in genom såväl telefonintervjuer som webbenkäter.

Introduktionen av sådan blandad insamling har genomförts under kontrollerade former och analyser av svarsmönster har genomförts inför publicering. Urvalsmetodiken är exakt densamma som tidigare, med ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret.

Skillnaden ligger i att delar av urvalet har i början av insamlingsperioden getts möjlighet att besvara frågorna via en webbenkät. Om de inte har besvarat webbenkäten har de senare under insamlingsperioden kontaktats via telefon.

I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 25,9 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,2 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 15,8 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 44,9 procent.

Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Data samlades in under perioden 2 till 25 november. En mer utförlig bortfallsredovisning tillgängliggörs i samband med publiceringen den 3 december.

Så går väljarna mellan partierna

Siffrorna visar hur väljarna har gått mellan partierna från maj 2015 till november 2015. Siffrorna anser signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samliga som lämnat partisvar eller svarat "vet ej" på frågan om vilket parti man skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle. 

Så hade folk röstat om det vore val i dag, enligt undersökningen.

Så hade folk röstat om det vore val i dag, enligt undersökningen.

SCB

Foto:

Om det vore val i dag hade regeringen tillsammans med Vänsterpartiet fått 39 procent av rösterna, precis som Allianspartierna. Sverigedemokraterna ökar och landar på 19,9 procent, vilket gör dem till Sveriges tredje största parti. Det visar mätningen från SCB.

Siffrorna innebär att S har minskat med 3,4 procentenheter sedan riksdagsvalet 2014, samtidigt som SD ökat med 7 procentenheter. Av de nytillkomna sympatisörerna har 0,3 procent kommit från Liberalerna (tidigare Folkpartiet), 2,8 procent från M, 0,5 från KD, 2,3 procent från S, och 0,2 procent från MP.


►LÄS MER: Yougov: S når bottensiffror – lägsta stödet sedan valet

– Det här visar att SD har vind i seglen fortsatt, säger  statsvetare Tommy Möller till TT.

Enligt Möller är det inte helt oväntat att SD går framåt med tanke på de frågor, flyktingkrisen och terrorhot, som dominerat politiken under hösten.

Å andra sidan har det funnit en mothypotes att SD skulle ha tappat väljarsympatier när de andra partierna blivit mer restriktiva i sin flyktingpolitik.

TT: Ska man dra slutsatsen att Sverigedemokraterna har gynnats av flyktingkris och terrorhot som varit?

– Ja, det vore ju på ett sätt konstigt om de inte skulle göra det, eftersom de så att säga äger den här frågan. Men samtidigt då med den brasklappen att om inte de etablerade partierna hade förändrat sin politik nu under slutet av hösten, så kan vi ju inte veta nivåerna på Sverigedemokraternas notering i det läget. Den kanske hade varit ännu högre, det är fullt möjligt, säger Möller.

Socialdemokraternas partisekreterare, Carin Jämtin, ser att resultatet ligger i linje med andra mätningar.

På frågan om vad hon ser för förklaringar till partiets nedgång säger hon att det är en dramatisk politisk tid.

– Det är en dramatisk tid, den här mätningen och andra visar på att vi har gått ner på senare tid. Men vi kan inte snegla på det, vi måste göra det både det som är rätt idag och det som gör Sverige starkt för framtiden.

– Vi måste göra svåra saker men också bli bättre på att berätta om de saker vi gör, säger Jämtin.

Siffrorna visar också att det är flest M-sympatisörer som har gått till SD följt av Socialdemokraterna. 


►LÄS MER: Yougov: Flyktingfrågan allt viktigare – då röstas svenskarna så här