Fakta: Semester

Semester kommer från latinets seme'stris ("sex månaders") och är arbetstagarens – av arbetsgivaren betalda – ledighet för rekreation.

Idén om laglig rätt till semester fick genomslag under 1930-talet och den första svenska semesterlagen kom 1938. Den gav arbetstagare två veckors betald semester per år. Semestern förlängdes till tre veckor 1951 och till fyra veckor 1963.

Enligt nuvarande semesterlag har arbetstagare rätt till 25 semesterdagar varje semesterår, och eftersom lördagar och söndagar normalt inte räknas in blir det fem veckor. Ett semesterår är tiden från och med 1 april ett år till och med 31 mars nästa år.

Källa: Nationalencyklopedin.

Efter en ledighet brukar folks sinnen vara lite mer öppna, och det gäller givetvis även cheferna som också har varit lediga. Det kan man ta fasta på, anser Gunnar Aronsson, professor och forskare i arbetspsykologi.

– Man kan presentera något som folk kan se fram emot. Något roligt som ska hända under hösten och som skapar en framåtblick i stället för att fastna i tröttheten som kan finnas när man börjar, säger Gunnar Aronsson.

Det skulle exempelvis kunna vara ett kravlöst studiebesök på en arbetsplats som jobbar med liknande saker.

– Det ska inte vara belastande utan av lustfylld karaktär.

Lyssna på medarbetare

Ofta kommer kanske inte alla medarbetare tillbaka samtidigt, utan "trillar" in i omgångar. En chef kan då passa på att möta några av dem i en mindre grupp och ta tillvara på öppenheten i sinnet.

– Att jobbet bjuder dem på lunch och att chefen då kan ta reda på vad medarbetare vill, saker de kanske vill få fixade eller är missnöjda med.

En annan sak som chefen kan göra är att, under ledigheten, åtgärda något som personalen har retat sig mycket på.

– Det kan vara väldigt trevligt, att man har löst ett sådant problem. Det kan tolkas som att arbetsgivaren är intresserad av att förbättra för folk.

Exempel på det är att fräscha upp lokalerna eller kanske något så "banalt" som att fixa en kaffemaskin som inte fungerat.

– Konkreta saker, som märks.

Kortare vecka

Om det är möjligt kan en kortare premiärvecka också vara en bra start.

– Man kan börja på tisdagen så blir den första arbetsveckan lite kortare.

Alldeles i början kan man uppleva att man inte orkar med lika mycket, men det är ofta övergående.

– Den här tröttheten brukar gå över efter tre, fyra dagar eftersom den brukar ha att göra med att man vänt på, eller förskjutit, dygnet, säger Aronsson.