Fakta
Tre tips för att hantera orättvisa på jobbet

• Respekt. Som chef kan du lindra känslan av orättvisa ­genom att sätta dig in i den ­andra personens situation, ­visa empati och respekt och tydligt förklara vad som lett fram till beslutet.

• Prata om det. Som anställd är det viktigt att inte grubbla över orättvisor i onödan. Skriv ner tankar och känslor på ­papper och prata om dem med andra och med arbets­givaren.
• Delaktighet. Känslan av orätt­visa kan också minskas genom att göra medarbetarna delaktiga i stora beslut, uppmuntra dem att komma med förslag, och visa att förslagen tas på allvar.
 
Källor: Eib, C. (2015). Processes of organizational justice: Insights into the perception and enactment of justice.  Colquitt, J. A., m fl. (2001). Justice at the millenium: A meta-analytic ­review of 25 years of organizational justice research. Journal of Applied Psychology, 86(3), 425-445.
 
Constanze Eib. 

Constanze Eib. 

Stockholms Universitet

Foto:

Forskning har tidigare visat att den som upplever sig orättvist behandlad på ­jobbet arbetar mindre, kommer senare, och är mer beredd att byta jobb. Nu visar en avhandling vid Stockholms universitet att det även påverkar hälsa och välbefinnande. 

►LÄS MER: Snälla chefer får mer effektiva anställda

−   Många anställda som upplever orättvisa på jobbet oroar sig, grubblar och blir stressade, och det kan ge både fysiska och psykiska besvär, säger Constanze Eib, fil dr i psykologi, som skrivit avhandlingen.

►LÄS MER: Här är branschen som skriker efter personal

Samtidigt är det svårt att behandla alla medarbetare på ett sätt som alla tycker är rättvist. För frågan är – vad är rättvisa? En del tycker till exempel att alla ska ha lika lön, medan andra tycker att de som presterar mer ska tjäna mest. Men Constanze Eib menar att arbetsgivare ändå borde ha som mål att alla anställda ska känna sig rättvist behandlade på arbets­platsen. 

►LÄS MER: Så blir du en drömanställd

−   Även svåra beslut, till exempel om nedskärningar och förändringar, kan upp­levas som mer rättvisa om organisationen talar om hur besluten fattats och behandlar medarbetarna på ett ­respektfullt sätt, säger Constanze Eib.