Det här gäller vid klämdagar för de stora fackförbunden

Kommunal: Jobbar som vanligt på klämdagar.

Unionen: Det vanligaste är normal arbetstid på klämdagar. Några enstaka kollektivavtal ger arbetstagare rätt till ledighet på klämdag.

IF Metall: I regel jobbar alla som vanligt. Det kan finnas lokala avtal som möjliggör ledighet.

Lärarförbundet: Arbetsgivaren väljer om klämdagen ska vara en arbetsdag. Annars läggs den arbetsdagen vid ett annat tillfälle under året. Det beslutet måste dock arbetsgivaren ta minst ett år i förväg så att arbetstagaren kan planera. 

Handels: I regel jobbar alla som vanligt.             

De flesta fackförbund har inga speciella regler kring klämdagar utan ser det som en helt vanlig arbetsdag. Det finns dock undantag.

Skolor bestämmer själva om klämdagar, alltså vanliga dagar som ligger mellan två helgdagar, ska vara en vanlig arbetsdag eller om lärarna får ledigt. Om klämdagen är en ledig dag läggs den arbetstiden som går förlorad vid ett annat tillfälle.

Arbetsgivarverket förhandlar om villkor för statliga myndigheter i Sverige.

– På statliga myndigheter är klämdagar i grunden en helt vanlig arbetsdag. Det som man ibland kan göra är att omfördela arbetstiden. Alltså att den som vill vara fri på en klämdag jobbar in den tiden under andra tillfällen. Men det är definitivt ingen gratistid, säger Ken Johnsson, förhandlingsexpert på Arbetsgivarverket, och fortsätter:

– Men vi förbjuder inte arbetsplatser att sluta avtal med lokala arbetstagarorganisationer om flextid eller inarbetning av klämdagar.

LÄS MER: Klämdagen kostar (inte) miljarder

De som är anslutna till fackförbunden Handels, Kommunal, Unionen och IF Metall jobbar i regel som vanligt på klämdagar.

Det kan dock finnas överenskommelser med lokala fackklubbar som innebär att de anställda är lediga.

LÄS MER: Håll ut – om så många dagar får du ledigt igen