Fokuset på skönhet tycks långt ifrån minska. Flera undersökningar har visat att allt fler kvinnor lider av negativ kroppsuppfattning, men det är inte bara kvinnor som objektifieras.

Ideal och föreställningar om mäns yttre blir allt mer förekommande i populärkulturen, media och reklam. Det är tydligt inte minst om man ser till att den manliga skönhetsmarknaden har vuxit nära explosionsartat. 2010 uppgick den totala omsättningen i den manliga skönhetsindustrin i världen till 29,6 miljarder dollar, enligt analysföretaget Euromonitor.

I syfte att visa på de varierande föreställningarna kring manlig skönhet runt har amerikanska sajten Buzzfeed gjort en film över mansidealen runt om i världen, som inom loppet av fyra dagar visats över 3 miljoner gånger på Youtube. 

Oavsett vad man tycker om de olika mansidealen sajten visar upp, synliggör den det vad det hela handlar om – att skönhetsideal är både diffusa och ständigt föränderliga.