Fakta: Resolution 1325

Antogs enhälligt 2000 och handlar om betydelsen av att inkludera kvinnor i arbetet med att förebygga och lösa konflikter och i fredsbyggande och fredsbevarande insatser.

Den uppmanar alla medlemsländer och aktörer att öka kvinnors deltagande och att införa ett genusperspektiv på alla delar av fredsarbetet.

Efter 1325 har flera resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet följt.

Källa: FN, Folke Bernadotteakademin.

– Vi kommer konsekvent se till att kvinnor, fred och säkerhet är ett tema. Det kan märkas till exempel när vi beslutar om mandat, det innebär att vi ständigt kommer att ställa frågan, "var är kvinnorna?". Är de med och skriver under fredsavtal, är de väl representerade?

Det säger utrikesminister Margot Wallström (S) till TT, efter att det står klart att Sverige är ett av de fem länder som tar plats i FN:s säkerhetsråd 2017-2018. Men hur mycket kommer Sverige kunna påverka på den fronten?

Växande motstånd

Efter att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet antogs enhälligt i oktober 2000 fanns ett starkt stöd för frågan, berättar Louise Olsson, forskare vid Uppsala universitet och Folke Bernadotteakademin. Men på senare år har motståndet mot normen börjat växa.

– Särskilt bland vissa av säkerhetsrådsmedlemmarna, främst Kina och Ryssland men även andra, samtidigt som USA och Storbritannien flyttar fram sina positioner i den här frågan, säger Louise Olsson.

Hon tror att en del av förklaringen handlar om att ämnet gått från att vara en sidofråga till något som spelar en större roll, vilket kan ha gjort det mer viktigt för vissa länder att markera var man står.

Viktig roll

Fördelen med att sitta i säkerhetsrådet är att man kan jobba för att få in konkreta formuleringar om kvinnors säkerhet och deltagande i mandat kring exempelvis en fredsbevarande insats, enligt Olsson. Man har sedan möjlighet att ställa uppföljande frågor kring hur arbetet går, när chefen för insatsen kommer tillbaka och rapporterar för säkerhetsrådet. Där kan Sverige få en viktig roll, tror Louise Olsson.

– Det är ofta det som behövs, att ställa de här skarpare följdfrågorna för att se att resolutionerna följs.

Louise Olsson tror det är viktigt för Sverige att tänka strategiskt, analysera var länderna i säkerhetsrådet står och välja ut vissa frågor i den ganska breda 1325-resolutionen att driva, där man tror sig kunna ha framgång.

– Att göra allvar av de saker som står i fina policys och resolutioner som finns, sakta men säkert och väldigt politiskt strategiskt är vad man kan göra. Även om motståndet är väldigt hårt är det inte kompakt, man kan manövrera runt i det, säger Louise Olsson.