Fakta: Insekters sinnesorgan

Insekter har, precis som ryggradsdjur, förmågan att känna av sin omgivning. Deras sinnesorgan är dock annorlunda konstruerade än hos människor.

Ögonen är antingen så kallade fasettögon eller punktögon. Fasettögon består av många linser som tillsammans ger en bild av omgivningen. Punktögon är ljuskänsliga men tycks inte ge någon bild.

Ljud uppfattas genom specifika organ på kroppen eller benen, inte genom trumhinnor. Olika dofter tas oftast upp genom antennerna.

Källa: Science.

Forskarna, vars rön presenteras i Current Biology, har testat bananflugor. Genom att inaktivera vissa gener har de kunnat visa vilka gener som styr förmågan att känna av luftfuktigheten.

De har också hittat de fuktkänsliga cellerna som känner av fuktigheten. Dessa sitter placerade på baksidan av flugornas antenn. Från cellerna går sedan signaler till hjärnan via speciella nervbanor.

De svenska forskarna i studien är verksamma vid Lunds universitet. De tror att resultaten i framtiden kan ligga till grund för nya metoder att bekämpa mygg och andra probleminsekter.

– Myggor använder fuktsinnet för att hitta människor att bita, men även för att hitta miljöer att lägga ägg i. Därför kan fuktsinnet vara ett nytt mål att ta sikte på när mygg ska bekämpas, säger Marcus Stensmyr, universitetslektor vid biologiska institutionen på universitetet.

Forskarna tror också att kunskaperna gör det lättare att förutsäga klimatförändringarnas effekter på olika insekter.