Så många klagomål fick de 10 största privata klinikerna 2014-2015

Praktikertjänst: 17

Colosseum Smile: 0

Colosseumkliniken: 3

Smile: 12

Distriktstandvården: 3

Oral Care: 1

City Dental: 14

Orasolv: 0

Tandlaget: 4

Tandläkare Åke Bröms: 0

Stockholm Dental Group: 1

Tandgruppen Kungsbacka: 0

Så många klagomål fick den största Folktandvårdskliniken 2014-2015 i respektive stad

Folktandvården Akuten i Stockholm: 0

Folktandvården Södervärn i Malmö: 1

Folktandvården Topas i Göteborg: 2

Antal registrerade klagomål inom hälso- och sjukvård under 2014-2015 inom verksamhetsområdet tandvård. Siffrorna är preliminära och det kan finnas pågående ärenden som fortfarande saknar uppgifter om verksamhet och hälso- och sjukvårdspersonal och är därför ej sökbara i diariet.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

I Sverige finns det runt 3 200 tandvårdskliniker och 2013 omsatte tandvården drygt 24 miljarder kronor. De privata tandvårdsklinikerna står för cirka hälften av hela tandvårdsmarknaden, inom vuxentandvård är de ännu större – cirka 57 procent.

Metro har kartlagt antalet anmälningar mot de tio största privata tandvårdsföretagen i Sverige de senaste två åren. Störst på marknaden är Praktikertjänst – ett producentkooperativ med 1900 tandläkare samt hälso- och sjukvårdspersonal som själva är ansvariga för sina kliniker.

►LÄS MER: Erik, 33, fick tänderna förstörda på lågpriskliniken

Men enligt Lars Svärd, inspektör på Inspektionen för vård och omsorg (IVO), domineras branschen av småföretag. Det är också där som de flesta brister i vården finns.

– Solitärerna, tandläkare som jobbar ensamma och driver eget är klart överrepresenterade när det gäller patientklagomål, säger Lars Svärd.

Vad beror det på?

– Om man är ensam och inte ingår i ett större sammanhang där du kan utvecklas med kollegor eller inte vidareutbildar dig i lika stor utsträckning, tror jag att det finns risk för en mer patientosäker vård.

►LÄS MER: City Dental kritiseras av IVO: "Du får det du betalar för"