Fördelning mellan länen

Stockholms län

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser: 7 355

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser: 6 689

Uppsala län

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser: 1 373

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser: 1 082

Södermanlands län

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser: 1 174

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser: 354

Östergötlands län

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser: 1822

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser: 829

Jönköpings län

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser: 1538

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser: 653

Kronobergs län

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser: 824

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser: 249

Kalmar län

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser: 1 117

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser: 377

Gotlands län

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser: 211

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser: 192

Blekinge län

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser: 633

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser: 132

Skåne län

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser: 5 150

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser: 2 766

Hallands län

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser: 1 115

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser: 763

Västra Götalands län

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser: 6 811

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser: 3 577

Värmlands län

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser: 1 461

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser: 509

Örebro län

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser: 1 261

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser: 452

Västmanlands län

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser: 1 125

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser: 380

Dalarnas län

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser: 1 469

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser: 616

Gävleborgs län

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser: 1 183

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser: 236

Västernorrlands län

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser: 968

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser: 302

Jämtlands län

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser: 698

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser: 237

Västerbottens län

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser: 1 365

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser: 635

Norrbottens län

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser: 1 346

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser: 672

Riket

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser: 40 000

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser: 21 700

Källa:  Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Migrationsverket

Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Migrationsverket har beslutat hur många nyanlända och asylsökande som varje län behöver ta emot under 2016.

► LÄS MER: Här är de europeiska länder som vill vägra ta emot flyktingar

21 700 nyanlända invandrare kommer behöva hjälp med att hitta en bostad, och 40 000 ensamkommande flyktingbarn behöver platser. 

► LÄS MER: Så kan just du hjälpa till

De län som kommer att behöva ta emot flest människor är Stockholms län och Västra Götalands län. Hela listan kan du se här nedanför.