Så blev svaren

Har du någonsin sjukanmält dig från ditt jobb utan att vara sjuk?

Ja: 20 procent

Nej: 74 procent

Vet ej: 3 procent

Har aldrig jobbat: 2 procent

Hur många dagar har du sjukanmält dig från ditt jobb utan att vara sjuk, under det senaste året?

Här är alternativen som fick flest svar: 

1 dag: 17 procent

2-3 dagar: 17 procent

4-5 dagar: 2 procent

Om du tänker på senaste gången som du sjukanmälde dig utan att vara sjuk, av vilken anledning sjukanmälde du dig? 

Här är alternativen som fick flest svar: 

Kände att jag behövde en paus: 18 procent

Sömnproblem: 17 procent

Allmän trötthet: 17 procent

Olust inför min arbetsplats: 13 procent

Annat: 6 procent

Kärlekssorg: 5 procent

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av YouGov under perioden 10-14 december 2015. Sammanlagt  har 1 510 intervjuer genomförts via YouGovs panel med män och kvinnor 18-74 år. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014. Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,5% (procentenheter).

 

En procent av männen svarar att de stannar hemma på grund av en viktig match på tv. Men sammantaget på hela befolkningen är det andra anledningar som får folk att stanna hemma från jobbet. 

Arne Lowden

Arne Lowden

TT

Foto:

I en undersökning som Yougov gjort för Metro visar det sig att 18 procent sjukanmält sig för att de ”kände att de behövde en paus”. 

► LÄS MER: 200 svenskar dör av stress på jobbet – varje år

Med respektive 17 procent har svenskarna även angett ”sömnproblem” och ”allmän trötthet” som en anledning att stanna hemma från jobbet. 

Orsakerna till varför man stannar hemma från jobbet på grund av att man vill ta en paus eller på grund av trötthet kan variera. 

– Sannolikt är det flera saker som bidrar till det här. Det kan vara alla möjliga orsaker, det är mångfacetterat. Man kan kanske se i samhället att de som har mest problem är de som jobbar inom branscher som domineras av kvinnor, som inom vård och omsorg, men också landstings- och kommunal verksamhet, säger Arne Lowden, sömnforskare på Stressforskningsinstitutet.  

► LÄS MER: Därför ska du tramsa loss på jobbet

Stress är en ofta en faktor bakom sömnbrist. På lång sikt kan det leda till större och allvarliga besvär, till exempel depression och utmattningssyndrom. 

– Så här års brukar jag ta fram att sömnproblemen ökar vintertid och nedstämdheten och känsla av att man har brist på energi. Det kan vara följd av att man får för lite dagsljus och det kan påverka andra aspekter, som att man inte är så road av att vara ute och motionera, säger Arne Lowden. 

Han berättar att det främst är kvinnor som reagerar starkast på vintern, många gånger för att kvinnor ofta har ett större ansvar för familjen och hemmet och därmed inte hinner motionera eller få dagsljus på fritiden eller mitt på dagen. I Metro/Yougovs undersökning har 18 procent av kvinnorna respektive 16 procent av männen svarat att de stannat hemma från jobbet på grund av sömnbrist. 

► LÄS MER: Ljusfixa ditt hem – bli piggare och gladare