Fakta: Hur många har du haft sex med?

Sammanlagt genomfördes 1 517 intervjuer med män och kvinnor i åldrarna 18–74 år under perioden 11–14 mars i år via Yougovs självrekryterande panel. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning i det senaste riksdagsvalet.

Sexpartnerantal Procent av svenskarna

00#000000019273–5176–101811–151016–20721–306Fler än 3013Vet ej7Ej svarat6

Källa: Metro och Yougov

Frågan du aldrig kan vara säker på ger ett ärligt svar: Hur många har du legat med?

Mellan tre och tio personer, svarade hur som helst 35 procent av svenskarna som Metro, med hjälp av undersökningsföretaget Yougov, ställde frågan till.

Nio procent av männen och kvinnorna i undersökningen hade, när frågan ställdes, hållit sig till en partner, och 13 procent hade haft sex med fler än 30.

Den i många fall känsliga frågan kan dock tolkas på olika sätt.

– Vi har också en mer varierad syn på vad som är definitionen av sex i dag, många räknar ju inte bara just samlag som sex, säger sexologen Jack Lukkerz till Metro.