Undersökningen

Skulle du använda p-piller/p-spruta eller liknande om det fanns tillgängligt?

Män:
Ja: 21 procent
Nej: 46 procent
Vet ej: 33 procent

Hur positiv eller negativ är du till preventivmedel för män (p-piller, p-spruta eller likande)?

Män:
Mycket negativ: 5 procent
Något negativ: 5 procent
Varken eller: 30 procent
Ganska positiv: 25 procent
Mycket positiv: 23 procent
Vet ej: 12 procent 

Kvinnor:
Mycket negativ: 2 procent
Något negativ: 1 procent
Varken eller: 14 procent
Ganska positiv: 23 procent
Mycket positiv: 49 procent
Vet ej: 11 procent

Undersökningen är genomförd av Yougovs självrekryterade webbpaneler under perioden 14-17 augusti 2015.

Sammanlagt  har 1 527 intervjuer genomförts via Yougovs panel med män och kvinnor 18-74 år. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014.

Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,5% (procentenheter).

Det har länge pratats om nya preventivmedel för män och Metro har tidigare rapporterat om att p-pillret för män snart kan vara här.

Nu visar en undersökning utförd av Yougov, på uppdrag av Metro, att nästan hälften av männen inte skulle använda preventivmedel som p-piller eller p-spruta om det fanns tillgängligt.

46 procent uppger att de inte skulle använda ett sådant preventivmedel, medan 21 procent uppger att de skulle göra det och 33 procent säger att de inte vet.

Suzann Larsdotter, sexolog på Rfsu, har tittat på tidigare studier kring män och preventivmedel.

– Man kan se att det finns en rädsla för biverkningar, både på kort och lång sikt, och man är rädd att det ska påverka kroppen. Det finns också en rädsla för sättet man ska administrera läkemedlet på, många vill till exempel inte använda sig av injektioner, säger Suzann Larsdotter.

►LÄS MER: Det manliga p-pillret snart här: ”Kommer revolutionera våra sexliv”

Hon påpekar att det är en viktig jämställdhetsfråga.

– Det här är ju någonting som kvinnor, ända sedan de hormonella pillren kom, har fått lov att hantera. Det finns ju för- och nackdelar med alla piller, och det skulle ju bli samma situation för män som det varit för kvinnor.

För att fler män ska bli intresserade av att ta preventivmedel tror hon att man måste informera och upplysa mer.

– Så länge som man inte känner till biverkningar eller problem så förhåller man sig nog mer kritisk.