Undersökningen

Undersökningen är genomförd av YouGov under perioden 16-19 september 2016. Sammanlagt har 1 523 intervjuer genomförts via YouGovs panel med män och kvinnor 18-74 år, varav 1 176 uppgett partipreferenser. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014. Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,9 % (procentenheter). 

För vissa är mat det sista de tänker på när de vaknar på morgonen. För andra är det en nödvändighet för att klara av dagen. 58 procent av befolkningen äter frukost innan de går till jobbet eller skolan, enligt YouGovs undersökning. Men 15 procent väljer att avstå från måltiden helt och hållet.

– Jag är inte ett dugg förvånad då folk i dag har väldigt varierande kostvanor och scheman på sina måltider, säger Anki Sundin, näringsfysiolog.

►LÄS MER: Nu undersöks ungas matvanor – med hjälp av kissprov

Hon menar att det inte blir ett problem så länge man kompenserar och tar igen näringen och energin vid ett senare tillfälle.

– Som jag ser det så är frukost ett utmärkt tillfälle där man får kan få sig en del av den näringen som man behöver. Bara man får i sig tillräckligt med energi och näring så kan man lägga måltiderna när på dagen man vill, men frukost är ett bra tillfälle för det.

Är frukost viktigare i vissa åldrar?

– Barn i skolåldern ska verkligen äta frukost för att få sig tillräckligt med näring totalt sett eftersom de är mer bundna utav tider som de själva inte styr över. Det är inte alltid de får bryta upp en lektion, ta fram en smörgås och ett glas mjölk och dricka det. Om man till exempel jobbar på kontor så har man större flexibilitet för det.

►LÄS MER: Ny forskning: Frukost inte viktigaste måltiden

Frukost brukar ofta kallas ”dagens viktigaste måltid” – men kanske ligger det inte så mycket sanning i det etablerade ordspråket.

– Kanske har det att göra med att vi har varit ett arbetarsamhälle under många generationer. Man orkar inte gå ut och hugga ved ifall man inte ätit frukost, så det skulle kunna komma därifrån.