Svenskarna och Facebook

Har du ett aktivt Facebook-konto?

Ja: 76 procent
Nej: 23 procent
Vet ej: 1 procent 

Skulle du kunna tänka dig att gå ur Facebook?

Ja, och jag planerar att göra det inom en snar framtid: 6 procent
Ja, men det är inte aktuellt just nu: 63 procent
Nej: 25 procent
Vet ej: 6 procent 

Hur ofta använder du Facebook?

Varje dag/nästan varje dag: 77 procent
3-4 gånger i veckan: 9 procent
En eller två gånger i veckan: 7 procent
Några gånger i månaden: 4 procent
En gång i månaden: 1 procent
Mer sällan: 2 procent
Vet ej: 0 procent

Hur mycket tid ägnar du totalt åt Facebook under en vanlig dag?

Mer än två timmar: 18 procent
1-2 timmar: 31 procent
Mindre än en timme: 50 procent
Vet ej: 2 procent 

Vad gör du när du är inne på Facebook? Kryssa för det du gör minst någon gång per månad.

Håller mig uppdaterad om mina facebookvänners liv: 69 procent
Gratulerar mina facebookvänner på födelsedagen: 68 procent
Läser artiklar och liknande som mina vänner publicerar: 59 procent
Använder chatt/messenger-funktionen: 55 procent
Är med i grupper där vi kommunicerar med varandra: 45 procent
Gör statusuppdateringar: 32 procent
Publicerar bilder: 32 procent
Håller koll på events: 28 procent
Delar nyhetslänkar: 24 procent
Delar humorlänkar: 20 procent
Klickar på reklam: 5 procent
Annat: 8 procent
Vet ej: 1 procent

Källa: Yougov

Undersökningen är genomförd av YouGov under perioden 10-14 september 2015. Sammanlagt  har 1 515 intervjuer genomförts via YouGovs panel med män och kvinnor 18-74 år. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014. Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,5% (procentenheter).

69 procent av de svenskar som har ett Facebookkonto skulle kunna tänka sig att gå ur Facebook, visar en undersökning utförd av Yougov på uppdrag av Metro. Sex procent av dem uppger att de planerar att göra det inom en snar framtid.

Undersökningen visar också att 77 procent av svenskarna som har ett konto använder Facebook varje eller nästan varje dag. 18 procent ägnar mer än två timmar om dagen till Facebook.

►LÄS MER: Nu är Instagram större än Twitter

Annika Bergström är universitetslektor och expert på sociala medier vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation på Göteborgs universitet. Att användare på Facebook funderar på att lämna det sociala nätverket tror hon generellt kan bero på några olika saker.

– Dels kan det bero på att man känner sig obekväm. Man kan också känna att man inte delar det som finns på Facebook eller att det tar för mycket tid. Eller så är man helt enkelt inte intresserad längre, säger Annika Bergström.

►LÄS MER: Därför hoppar vi av Facebook

Hon menar att det är svårt att säga exakt hur utvecklingen för Facebook kommer se ut i framtiden.

– Många sociala nätverk har ju funnits och sedan lagts ner eller självdött. Det är snarare en regel än ett undantag, så man ska inte bli förvånad när det händer. Man flyttar sina aktiviteter någon annan stans, dit andra går eller någonstans man tycker fyller ens behov, säger Annika Bergström.