Yougov: Därför tycker svenskarna att monarkin ska avskaffas

Vilket av följande påståenden ligger närmast din åsikt?

Monarkin bör avskaffas i Sverige: 17 procent.
Monarkin är en tradition som borde föras vidare: 40 procent. 
Jag tycker att monarkin är en förlegad tradition, men frågan är inte viktig för mig: 34 procent. 
Vet ej: 8 procent. 
Summa: 100 procent. 
Antal som svarat: 1542.

Varför tycker du att monarkin borde avskaffas?

Det är odemokratiskt: 59 procent. 
Det kostar pengar: 52 procent. 
Det är omodernt: 58 procent. 
Tycker inte att kungafamiljen är bra representanter för Sverige: 21 procent. 
Det är synd om dem, man ska inte behöva födas in i en fast roll där man inte har samma rättigheter som övriga befolkningen: 20 procent. 
Annan anledning: 3 procent. 
Vet ej: 1 procent. 
Summa: 212 procent. 
Antal som svarat: 269. De som svarat har fått välja flera svarsalternativ. 

Undersökningen genomfördes av Yougov under perioden 8 – 12 oktober 2015. Sammanlagt har 1542 intervjuer genomförts via internet med män och kvinnor 18+ i Sverige. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014.

En undersökning utförd av Yougov visar på att 17 procent av svenskarna tycker att monarkin bör avskaffas och att 34 procent anser att monarkin är en förlegad tradition men att frågan inte är särskilt viktig för dem. Detta innebär att totalt 51 procent inte har något större intresse för monarkin.

Bland annat anser vissa att monarkin är odemokratisk, att det kostar för mycket pengar och att kungahuset inte är särskilt representativt för Sverige.

►LÄS MER: Ja till monarkin – men låt Vickan ta över

– För många republikaner är monarkin en institution som inte passar in i ett modernt, demokratiskt samhälle där folket i val väljer sina politiska företrädare, säger Lars Ericson Wolke, professor i historia på Försvarshögskolan om varför intresset för monarkin har sjunkit.

Rent historiskt sett har förtroendet för monarkin gått upp och ner. Enligt Lars Ericson Wolke är det när monarkin tagit ställning i politiska frågor som förtroendet har minskat.

– I äldre tid, 1500- till 1800-tal hyste man ofta en vördnad för monarkin som institution, medan samtidigt monarken själv kunde vara omtvistad på grund av politiska ställningstaganden. Ju mindre monarken har lagt sig i politiska frågor, desto mindre kritik har riktats mot monarkin som institution, säger Lars Ericson Wolke.

►LÄS MER: Historisk motion om att avskaffa monarkin: "En kvarleva"

Huruvida Sverige kommer att överge monarkin och istället bli en republik i framtiden är, enligt honom, inte en omöjlighet men inte något som verkar särskilt troligt den närmaste tiden.

– Visst kan man tänka sig ett framtidsscenario där Sverige övergår till republik. Men så läge opinionen för republik är relativt begränsad känns det inte så sannolikt, eftersom ingen politisk majoritet i riksdagen skulle väcka en fråga som man förmodligen inte skulle vinna utan bara förlora på.