När navigationsföretaget Tomtom mätt restiderna till och från Stockholmsförorter visar det sig att restiden i rusningstrafik ökar med så mycket som 110 procent för de resenärer som åker från Brommaplan, och som har det värst.
 
Vid förra årets mätning ökade restiden med 84 procent. Mätningar har gjorts av bilisternas körmönster från och till utvalda förorter där för- och eftermiddagarnas rusningstrafik har jämförts med tider på dygnet när trafiken flyter. Som anledning till ökningarna anges bland annat att vintern i början av 2011 var strängare än i början av 2010 och att det under 2011 funnits fler trafikarbeten.