Undersökningen

Undersökningen är genomförd av Yougov  under perioden 14-17 augusti 2015. Sammanlagt har 1 527 intervjuer genomförts via Yougovs panel med män och kvinnor 18-74 år.

Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014.

Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,5% (procentenheter). Alla förändringar ligger inom den statistiska felmarginalen, dvs. inga signifikanta skillnader i resultatet.

På uppdrag av Metro har opinionsinstitutet Yougov frågat svenskar om de är beredda att betala mer för mjölken för att stödja svenska mjölkbönder. Och resultatet är överväldigande. 64 procent säger att de kan tänka sig att betala några kronor mer. 16 procent kan tänka sig att betala hela 10 kronor mer. Resten svarar nej eller vet inte.

Men även om stödet för bönderna är stort hjälper det inte, enligt Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och bönder som Metro talat med.

– När vi gör våra undersökningar så ser vi en väldig spridning i hur konsumenterna tycker och hur de agerar, säger Lennart Holmström, marknadsanalytiker på LRF-mjölk.

Han säger att även om man höjde priset på mjölken så tänker inte många på att priset skulle behöva höjas även för andra mejeriprodukter. Det går till exempel åt tio liter mjölk för ett kilo ost.

– Det är ju knappt 30 procent av mjölken i Sverige som blir dryckesmjölk.

►LÄS MER: Way out west väljer bort mjölk inför årets festival

Lennart Holmström säger att många tittar efter svensk mjölk i hyllorna. Men när det kommer till andra mejeriprodukter är det väldigt många som väljer utländskt. Det är priset som styr, säger han.

Enligt Yougov-undersökningen svarar närmare en tredjedel att de tror starkt på att produktionen bör anpassas efter efterfrågan. "Färre bönder är naturligt." Ser man över världen i stort finns det ett överskott på mjölk. Men i Sverige skulle vi inte kunna försörja oss själva om vi slutade importera, säger Åsa Augustsson, mjölkbonde i Skara.

Hon uppskattar att svenskar kan tänka sig betala mer för mjölken. Men i praktiken har det liten betydelse.

– De extra kronorna folk kan tänka sig betala måste vara öronmärkta till bönderna för att inte försvinna i produktionen, säger hon.

►LÄS MER: LRF: Mjölk är inte alls farligt

Enstaka affärer i Sverige, bland annat i Vänersborg och på Väddö, har infört kampanjer där man tar mer betalt för mjölken och skänker en summa direkt till de lokala bönderna.

På LRF säger Lennart Holmström att det finns subventioner som politikerna kan införa. Bland annat ersättning för kravet på bete. Det finns även ett stort stöd enligt undersökningen för att staten ska subventionera svenska mjölkbönder. Men då gäller det enligt Holmström för politikerna att visa framfötterna.