Falska föreställningar om vatten

Kaffe är vätskedrivande och bör kompenseras dubbelt upp med vatten – falskt. Enligt Mats Rundgren, docent i fysiologi vid Karolinska institutet, finns inga vetenskapliga studier som visar att kaffe är tydligt vätskedrivande.

Man får bättre hy av att dricka ordentligt med vatten – falskt.

Kroppen renas av att dricka mycket vatten – falskt.

Källa: Mats rundgren, docent i fysiologi vid Karolinska institutet.

Vattenförgiftning vid för stort vattenintag

Om man dricker överdrivet mycket vatten under en kort period kan man drabbas av vattenförgiftning. Natriumhalten i blodet blir då låg (hyponatremi). Vätska fördelas i kroppen, innanför och utanför cellerna, och mycket vätska i cellerna gör att de sväller. Det tydligaste symtomet på vattenförgiftning är hjärnsvullnad, det vill säga hjärnödem. Eftersom hjärnan har begränsat svällningsutrymme påverkas trycket och cirkulationen och därmed hjärnans funktion. Tillståndet, som är ovanligt, kan vara livshotande.

Källa: Mats Rundgren, docent i fysiologi vid Karolinska institutet och Nationalencyklopedin.

– Det enklaste och sundaste rådet är att dricka så mycket man behöver så att man tömmer blåsan ett par gånger per dag, säger Mats Rundgren, docent i fysiologi vid Karolinska institutet.

Måttstocken för en vuxen person med normal fysisk aktivitet är att dricka 1,5–2 liter vätska per dygn. Men man får också i sig vätska via födan och en normal vätskeomsättning för en vuxen person är cirka 2,5 liter per dygn.

Vätskebehovet varierar dock beroende på hur mycket man svettas, hur varmt det är och hur stor man är.

– Å andra sidan behövs ingen exakt angivelse, vuxna människor har ganska stor slarvmarginal. Det är inga påtagliga hälsoproblem om man dricker lite för mycket eller lite för lite.

Svettas man extremt mycket är det bra att få i sig salter och det kan man få via till exempel sportdrycker.

Att ett stort vattenintag är bra för hyn, renar kroppen eller behövs för att kompensera för vätskedrivande kaffe finns det dock inga tydliga vetenskapliga bevis för, enligt Mats Rundgren.