Hur ofta görs vanligtvis något av följande i ditt hem?

Sängen bäddas
Dagligen: 41 procent
5-6 dagar i veckan: 10 procent
3-4 dagar i veckan: 10 procent
1-2 dagar i veckan: 13 procent
3-4 gånger i månaden: 7 procent
1-2 gånger i månaden: 6 procent
3-4 gånger i kvartalet: 2 procent
1-2 gånger i kvartalet: 1 procent
Mer sällan än en gång i kvartalet: 3 procent.
Aldrig: 3 procent
Vet ej: 3 procent

Det dammsugs
Dagligen: 2 procent
5-6 dagar i veckan: 2 procent
3-4 dagar i veckan: 8 procent
1-2 dagar i veckan: 43 procent 
3-4 gånger i månaden: 25 procent
1-2 gånger i månaden: 13 procent
3-4 gånger i kvartalet: 3 procent
1-2 gånger i kvartalet: 1 procent
Mer sällan än en gång i kvartalet: 1 procent.
Aldrig: 1 procent
Vet ej: 2 procent

Disktrasan byts
Dagligen: 2 procent
5-6 dagar i veckan: 1 procent
3-4 dagar i veckan: 4 procent
1-2 dagar i veckan: 15 procent
3-4 gånger i månaden: 26 procent
1-2 gånger i månaden: 29 procent
3-4 gånger i kvartalet: 10 procent
1-2 gånger i kvartalet: 5 procent
Mer sällan än en gång i kvartalet: 1 procent.
Aldrig: 1 procent
Vet ej: 7 procent

Golvet våttorkas
Dagligen: 1 procent
5-6 dagar i veckan: 0 procent
3-4 dagar i veckan: 2 procent
1-2 dagar i veckan: 15 procent
3-4 gånger i månaden: 19 procent
1-2 gånger i månaden: 30 procent
3-4 gånger i kvartalet: 13 procent
1-2 gånger i kvartalet: 9 procent
Mer sällan än en gång i kvartalet: 9 procent.
Aldrig: 1 procent
Vet ej: 3 procent

Det dammtorkas
Dagligen: 1 procent
5-6 dagar i veckan: 0 procent
3-4 dagar i veckan: 4 procent
1-2 dagar i veckan: 19 procent
3-4 gånger i månaden: 24 procent
1-2 gånger i månaden: 25 procent
3-4 gånger i kvartalet: 11 procent
1-2 gånger i kvartalet: 8 procent
Mer sällan än en gång i kvartalet: 3 procent.
Aldrig: 1 procent
Vet ej: 3 procent

Toaletten städas
Dagligen: 3 procent
5-6 dagar i veckan: 3 procent
3-4 dagar i veckan: 10 procent
1-2 dagar i veckan: 40 procent
3- 4 gånger i månaden: 23 procent
1-2 gånger i månaden: 12 procent
3-4 gånger i kvartalet: 4 procent
1-2 gånger i kvartalet: 1 procent
Mer sällan än en gång i kvartalet: 1 procent.
Aldrig: 0 procent
Vet ej: 3 procent

Undersökningen genomfördes av Yougov under perioden 10 – 14 december 2015. Sammanlagt har 1510 intervjuer genomförts via internet med män och kvinnor 18+ i Sverige. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

En undersökning utförd av Yougov, på uppdrag av Metro, har kartlagt svenskarnas städvanor och visar bland annat hur ofta vi dammsuger, dammtorkar, skurar toaletten och våttorkar golvet.

Enligt undersökningen uppger exempelvis 43 procent att de dammsuger en till två dagar i veckan och 40 procent uppger att de städar toaletten lika ofta. Däremot är det endast 19 procent som dammtorkar sitt hem lika ofta. Istället uppger 25 procent att de utför denna syssla enbart en till två gånger i månaden.

– Det blir mycket mer skräp på golvet i och med att man drar in skräp från husdjur och det faller brödsmulor och annat på golvet och därför behövs det dammsugas oftare än det dammtorkas, säger Marie-Louise Danielsson Tham, professor i livsmedelshygien vid Örebro universitet.

►LÄS MER: När tvättade du din diskmaskin senast

Som mest våttorkar 30 procent av svenskarna golvet en till två gånger i månaden. Dock anser Marie-Louise Danielsson Tham att där finns ett specifikt rum som bör torkas oftare än så.

– Pratar vi om ett badrum, så ska du våttorka detta minst en gång i veckan. Detsamma gäller även för byte av disktrasa, så vida du inte kokar den annars bör den bytas en gång i veckan även den, säger hon.

Gällande val av rengöringsmedel har hon även några riktlinjer.

– Det räcker med vanligt diskmedel och såpa så vida det inte är riktigt smutsigt. Vad jag inte rekommenderar är en kombination av rengöringsmedel och desinfektionsmedel. Det sistnämnda ska man vara väldigt restriktiv och försiktigt med i och med den ökande antibiotikaresistensen. Det är egentligen bara vid vinterkräksjuka och andra tarmproblem som detta bör användas i hemmet.

För att göra städningen roligare har Marie-Louise Danielsson Tham även ett enkelt tips som de flesta bör lägga på minnet för att underlätta sysslan.

– Man ska lägga tillbaka en sak när man har använt den. Har man använt en sax så lägger man tillbaka den i lådan exempelvis. Det tråkiga är plocket av en massa saker som ligger framme, innan man kommer fram till själva städmomentet. 

►LÄS MER: Så sunkig är din duschhandduk