Fakta: Förslagen som påverkar din plånbok

Höjd inkomstskatt på maximalt 100 kronor i månaden när den nedre skiktgränsen för statlig skatt inte räknas upp. Statlig skatt (20 procent) ska nästa år betalas på inkomster över 37 700 kronor per månad (i stället för 38 000 om skiktgränsen räknats upp enligt tidigare regler). Omkring 39 000 fler svenskar beräknas få betala statlig inkomstskatt.

13 000 fler höginkomsttagare beräknas få betala värnskatt (5 procent) när den övre skiktgränsen inte räknas upp. Gäller inkomster över 54 300 kronor i månaden.

Garantiersättning i sjuk- och aktivitetsgarantin höjs med maximal 187 kronor i månaden.

Bostadstillägget höjs för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, när beräkningsmodellen görs om till samma som gäller för ålderspensionärer. Kan ge maximalt 100 kronor i månaden.

Fler får rätt till mer i bostadsbidrag när inkomstgränsen i systemet höjs med 10 000 till 127 000 kronor per år. Det kan ge som mest 167 kronor i månaden mer per familj.

Deltidsarbetslösa får rätt till a-kassa i 60 veckor i stället för 75 dagar som i dag.

Höjt flerbarnstillägg för tredje barnet med 126 kronor per månad.

Tandvårdsbidraget för personer 65–74 år höjs från 150 till 300 kronor om året, gäller från 1 juli 2017.

Åldergränsen för fri tandvård höjs från 19 till 21 år.

Preventivmedel som skrivs ut på recept blir gratis för unga under 21 år. I dag skiljer sig reglerna mellan olika landsting.

Kostnader för resor till och från jobbet får bara dras av i deklarationen om de överstiger 11 000 kronor. Tidigare gällde 10 000 kronor.

Halverad moms på lättare reparationstjänster, som att få cykeln, skor och kläder lagade.

Rut-avdraget utvidgas till att även gälla reparation av vitvaror i hemmet.

Höjda alkoholskatter gör en starköl cirka 25 öre dyrare, en flaska vin kostar någon krona mer och en flaska sprit cirka två kronor mer.

Nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar sänks från 16 000 till 10 000 kronor. Samtidigt förlängs möjligheten till nedsättning till 2020.

Skattekontot ska inte kunna användas för att få bättre ränta än på banken. Golvet för räntan sänks till 0, men kommer att följa ränteläget upp när det stiger.

Vitvaror och hemelektronik kan bli dyrare när en skatt läggs på för att styra konsumtionen mot alternativ som är bättre för miljön.

Jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen slopas.

Källa: Regeringen, SEB, Swedbank

– Det som utmärker den här budgeten är man satsar på de hushåll som har det kärvast, fortsätter Lavie.

Hon räknar upp tandvårdssatsning för äldre och högre bostadstillägg för förtidspensionärer.

Enligt regering innebär reformerna riktade till personer med sjuk- och aktivitetsersättning knappt 170 kronor mer per månad i plånboken. För den som har rätt till maxbeloppet blir det en dryg hundralapp till.

Mer bostadsbidrag

Inkomstgränsen för att få bostadsbidrag höjs, vilket som mest kan ge 167 kronor mer i plånboken varje månad för ett hushåll.

– Man kan välja strategi som regering, satsa på en eller två stora profilreformer som får kosta mycket pengar eller sprida ut dem. På det privatekonomiska området är det ganska många, ganska små satsningar på ett antal grupper som man tycker är ekonomiskt svagare, sammanfattar Jens Magnusson, privatekonom på SEB, regeringens förslag.

Högre skatter

Statens ökade kostnader ska delvis finansieras med höjda skatter. Omkring 39 000 fler personer kommer att få betala statlig inkomstskatt nästa år, när regeringen inte skriver upp den så kallade skiktgränsen. Den som har en lön på 38 000 kronor i månaden får 65 kronor i höjd skatt.

Samma manöver gör regeringen när det kommer till värnskatt för personer med ännu högre inkomster.

Ungas hälsa

Regeringen gör också några satsningar på unga. Gratis tandvård ska gälla upp till 21 år, från tidigare 19 år, och preventivmedel som fås på recept ska inte heller kosta något om du är under 21.

Med några förslag vill regeringen pressa oss att välja mer miljövänliga alternativ. Höjd skatt på vitvaror och hemelektronik ingår i det. Slit och släng ska ersättas med laga och behåll, genom rutavdrag för reparation av vitvaror och sänkt moms på reparation av till exempel skor och kläder.

Men de beloppsmässigt större satsningarna i budgeten handlar inte om privatekonomi, utan är de 10 miljarderna regeringen vill fördela till kommunerna, konstaterar Jens Magnusson.

– Det ska då förhoppningsvis märkas på välfärden för oss privatpersoner, säger han.