Senaste undersökningen från Yougov

Undersökningen är utförd av Yougov under perioden 19-27 december, alltså innan det att regeringen och Alliansen presenterade den så kallade decemberöverenskommelsen och Stefan Löfven meddelade att han inte kommer utlysa något extraval. Sammanlagt har 1 508 personer, män och kvinnor, i åldrarna 18-74 svarat på undersökningen.  

Var skulle du placera dig själv på en traditionell politisk höger-vänster-skala?

Moderaternas väljare:
28,1 procent högerorienterad
48,8 procent något högerorienterad
16,6 procent i mitten
1,1 procent något vänsterorienterad
0,9 procent vänsterorienterad
Vet inte: 4,5 procent

Socialdemokraternas väljare:
1,2 procent högerorienterad
4,4 procent något högerorienterad
20,2 procent i mitten
41,3 procent något vänsterorienterad
21,8 procent vänsterorienterad
Vet inte: 11,1 procent

Sverigedemokraternas väljare:
23,9 procent högerorienterad
26,4 procent något högerorienterad
27,2 procent i mitten
6,9 procent något vänsterorienterad
3,4 procent vänsterorienterad
Vet inte: 12,2 procent

Hur skulle du rösta om det var riksdagsval i dag? (OBS: Undersökningen genomfördes innan det att Stefan Löfven meddelade att han inte kommer utlysa något extraval):

Moderaterna: 23,2 procent
Centerpartiet: 5,7 procent
Folkpartiet: 3,7 procent
Kristdemokraterna: 5,5 procent
Miljöpartiet: 5,7 procent
Socialdemokraterna: 30,6 procent
Vänsterpartiet: 6,0 procent
Feministiskt initiativ: 2,0 procent
Sverigedemokraterna: 16,9 procent
Annat: 0,7 procent

Nästan varannan SD-väljare placerar sig själv på högerkanten, visar en ny undersökning från Yougov.

Undersökningen är utförd av Yougov under perioden 19-27 december, alltså innan det att regeringen och Alliansen presenterade den så kallade decemberöverenskommelsen och Stefan Löfven meddelade att han inte kommer utlysa något extraval. Sammanlagt har 1 508 personer, män och kvinnor, i åldrarna 18-74 svarat.

Och enligt undersökningen ser sig 23,9 procent av Sverigedemokraternas väljare som högerorienterade och 26,4 procent som något högerorienterade på den politiska höger- och vänsterskalan.

– Man kan säga att det stämmer överens med det sätt som SD har agerat på. De har ju röstat för omkring 90 procent av allt som Alliansen lagt fram inför septembervalet och de röstade även för deras budget. Så det stämmer ganska bra, säger Lars Gylling, kommunikationschef på Yougov.

Drygt 27 procent hamnar någonstans i mitten medan 10,3 procent säger sig vara vänsterorienterade.

– Om kärnan bland SD:s väljare säger att är höger, hur kommer det sig då att det är tio procent som säger att de är vänster? De famnar lite bredare på den här frågan än M och S.

Bland Moderaternas väljare ser inte helt oväntat 76,9 procent sig själva på högerkanten medan 2 procent hamnar på vänsterkanten och drygt 16 procent i mitten.

Av Socialdemokraternas väljare uppger 63,1 procent att de placerar sig på vänsterkanten, 5, 6 procent på högerkanten och 20,2 procent i mitten.