Fakta: Fjälleder i Sverige

Det statliga systemet av fjälleder i Sverige är ungefär 550 mil långt. Naturvårdsverket gjorde år 2014 bedömningen att det behövs 97–117 miljoner kronor för att rusta upp systemet till ett acceptabelt skick.

År 2015 lade regeringen 15,5 miljoner extra på att rusta upp lederna. Det var mer än en fördubbling till det ordinarie anslaget, som var 15 miljoner kronor.

I år, 2016, har det ordinarie anslaget höjts till 17 miljoner kronor samtidigt som det tillkommit 11,5 miljoner i extrapengar.

Arbetet som gjorts hittills är, bland annat, att 24 gamla broar har bytts ut mot nya, 12 broar har renoverats och fler än 20 rastskydd har byggts eller renoverats. Dessutom har nästan 20 mil led röjts och förbättrade markeringar har gjorts på mer än 30 mil led.

Enligt budgetprognoserna för 2017 kan det bli höjda anslag även då, men det beror på om regeringens budget går igenom i riksdagen.

Källor: Fjällsäkerhetsrådet och Naturvårdsverket

I år och i fjol har det lagts extra pengar på att rusta upp de svenska fjällederna.

Erik Hellberg Meschaks på Naturvårdsverket berättar att syftet med lederna är att göra fjällandskapet tillgängligt att uppleva, men även att man ska kunna färdas säkert.

– Det finns en tydlig koppling till fjällsäkerheten och då behöver lederna vara i gott skick. Där har det funnits ganska stora brister, säger han.

Broar byts ut

Bristerna man såg fanns bland annat på markeringarna av lederna, vägvisningsskyltningar, spänger som man går på, rastskydd och, framför allt, broar. Därför har många broar, flera av dem från 1960- och 1970-talen, bytts ut.

Per-Olov Wikberg är samordnare på Fjällsäkerhetsrådet och han berättar att när markeringar syns, och broar och spångar är hela, så ökar säkerheten.

– Det gör att vandrare håller sig till lederna och får en helt annan upplevelse av fjällen. När allting är stabilt och bra, då känns det tryggt och då kan också fjällturismen växa, utan att fler olyckor händer till exempel, eller att man inte hittar leden, säger han.

Intresset växer

Dessutom verkar fjällen ha blivit mera populära. Åtta av tio fjällstationer har fler besökare i dag jämfört med för fem år sedan och en fortsatt ökning spås i år, enligt en enkät som Fjällsäkerhetsrådet har gjort.

Insatser görs i alla fjällänen. Norrbotten har haft ett extra stort behov, och det som prioriteras först är de leder som har flest besökare och störst brister. Bland annat har man jobbat med rastskydd och märkningar på Kungsleden.

Stenläggning på led

På Kebnekaises västra led görs en större satsning och där är årets stora åtgärd är att stenlägga en bit av leden.

– Den biten är en väldigt kritisk passage ur säkerhetssynpunkt och det utförs av sherpas från Nepal, säger Erik Hellberg Meschaks.

En ny toppstuga på Kebnekaise är också på gång.