Från och med 31 mars får vi nya regler som ska förbättra din vardag på jobbet. De nya bestämmelserna ska se till att sjukskrivningarna minskar och att folk ska må bättre på jobbet. De som inte följer de nya reglerna kan få en inspektion av Arbetsmiljöverket som sen skriver hur arbetsplatsen ska komma till rätta med problemen. Men om det inte händer någonting kan arbetsgivaren få ett vitesföreläggande, böter, för att de inte följt reglerna.