De sex partierna presenterar förslaget, som har en bred riksdagsmajoritet bakom sig, i en debattartikel i Dagens Samhälle. Från och med den 1 november kommer friskolorna att få vika fem procent av det totala elevantalet åt flyktingbarn som inte hunnit bo två år i Sverige innan läsåret börjar. Propositionen bygger i hög utsträckning på den utredning som presenterades i januari, enligt utbildningsministern.

– I dag tar tio procent av skolorna emot hälften av alla nyanlända elever, och samtidigt har vi i andra änden skolor som inte har tagit emot en enda nyanländ. Det är klart, att när vi är i den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget, och barn kommer direkt från krig och flykt, då måste alla skolor kunna hjälpas åt, säger Fridolin till TT.

Regeländringen kommer i ett första skede att gälla i tre år, för att sedan utvärderas och på sikt kunna bli permanent, enligt Fridolin.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna står inte bakom förslaget, som är en del av den migrationspolitiska överenskommelsen.