Så vet du om du kan påverkas

Utvecklar hjärtsjukdom i något större utsträckning än andra:

  • Personer som upplever sig ha låg kontroll över sitt arbete eller att arbetet är för pressande och kraven för höga.
  • Personer som upplever att de har lågt stöd i arbetet och att de utsätts för orättvisor.
  • Personer som upplever att det finns en osäkerhet i anställningen (till exempel oro för att arbetsplatsen ska läggas ner).
  • Personer som arbetar natt eller långa arbetsveckor.
  • Personer som utsätts för buller.

Utvecklar stroke i något större utsträckning än andra:

  • Personer som har låg kontroll över sitt jobb.
  • Personer som arbetar skift, utsätts för buller eller joniserande strålning.

Utvecklar högt blodtryck i något större utsträckning än andra:

  • Personer som upplever att de har små möjligheter att påverka sitt arbete  i kombination med för höga krav.
  • Personer som upplever en obalans mellan ansträngning och belöning.
  • Personer som arbetar skift.

Källa: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har granskat 150 studier från de senaste 30 årens forskning om sambandet mellan hjärt- och kärlsjukdomar och arbetsmiljön, vilket även   DN rapporterat.

Och granskningen visar att det finns ett samband mellan faktorer i arbetet och både hjärtsjukdom, stroke och högt blodtryck.

– Man måste exponeras för detta under ett antal år för att det ska bli en risk, säger Töres Theorell, professor och ordförande för projektet, till DN.

För att försöka förebygga hjärt- och kärlsjukdomar orsakade av arbetsmiljön bör arbetsgivare till exempel ge de anställda möjlighet att påverka sitt arbete. Man bör också se över långa arbetsdagar under en längre period och försöka skapa en balans mellan ansträngning och belöning.

– Andra förebyggande åtgärder är att arbetsgivaren bör ge anställda information och låta dem känna att deras synpunkter har ett värde. Och att det finns en relation mellan krav och kontrollmöjligheter, säger Töres Theorell till DN.