– Det är inte långt borta. Men det gäller att få parametrarna rätt.

Stefan Löfven om bonus malus för bilägare.

Fakta: Bonus malus

Termen är hämtad från latinska ord för "bra" respektive "dålig". Den kan användas i olika sammanhang.

Frankrike införde ett bonus malus-system för bilinköp 2008. Men det var till en början för generöst, och medförde oavsiktligt stora kostnader för staten.

En viktig fråga är om "bestraffningen" av höga utsläpp helt ska läggas vid köp av nya bilar, eller om även äldre fordon ska omfattas.

Ett bonus malus-system kan kompletteras med någon åtgärd som gäller förmånsbilar.

Källa: Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)

Systemet med det latinska namnet bonus malus ("bra" respektive "dålig") har diskuterats i flera år. Det föreslogs i en utredning som arbetade under den förra regeringen, och nu pågår arbete med hur det konkret ska utformas.

Statsminister Stefan Löfven tog upp bonus malus under sitt besök på Volvo Cars fabrik i Göteborg på fredagen.

– Det ska vara dyrare att ha en bil som släpper ut mycket, och billigare att ha en som släpper ut lite. Meningen är att systemet ska vara självförsörjande, säger han.

En tidsplan som satts är att bonus malus ska införas redan under 2017.

– Det är inte långt borta. Men det gäller att få parametrarna rätt, så att man sätter rätt gränser i ett stegvist system. Det gäller också att vara överens med bilbranschen, säger Stefan Löfven.

Enligt utredningen som las fram 2013 finns flera tänkbara varianter. Bilar med höga utsläpp av koldioxid kan påläggas någon skatt eller avgift, medan bilar med låga utsläpp får en premie som ersätter dagens supermiljöbilspremie.