Spärra telefonen i "Nix"-registret
  • För att spärra mobilen och den fasta telefonen ringer du 077–228 00 00. För att spärra den fasta telefonen kan du också ringa 020 27 70 00.
  • Det tar ett par minuter att spärra telefonen för marknadsförings- och säljsamtal. Men det kan ta upp till tre månader innan alla företag som är anslutna till Nix har uppdaterat sina register.
  • Spärren gäller tillsvidare, tills du överlåter abonnemanget till någon annan eller tills du väljer att ta bort spärren. Ring samma nummer som ovan om du vill ta bort en befintlig spärr.
  • Om du flyttar och behåller det fasta telefonnumret finns spärren kvar.

Generaldirektörerna för Konsumentverket och Post- och telestyrelsen hävdar att det finns risk för att telemarketingbranschen kastar de etiska riktlinjerna överbord. Det skulle därmed bli fritt fram för telefonförsäljare att ringa till alla telefoner, mobila och fasta, som inte är anmälda till nix–registret.

– Fast telefoni är på väg att fasas ut samtidigt som mobilabonnemangen ökar. Där finns en stor marknad som har varit stängd. Det kan ta många år innan alla konsumenter som önskar säga nej till telefonförsäljning har anmält sig, säger Konsumentverkets generaldirektör Gunnar Larsson.

I stället för att komma till rätta med problemet i branschen vältrar man över ansvaret på konsumenterna, enligt Larsson.

– Telefonförsäljning är redan i dag ett av de största konsumentproblemen och det befaras att det kommer att växa lavinartat, säger han.

I stället för anmäla att man vill slippa telefonförsäljning till ett nix–register, efterlyser han ett ja-register, där konsumenter och småföretagare som vill få försäljningssamtal skulle kunna registrera sig. Idén avfärdas av Tina Walroth, vd för Kontakta, branschorganisation för företag som arbetar med kundservice och telefonförsäljning. Hon anser att det redan finns ett ja–register.

– Enligt de etiska reglerna är det bara tillåtet att ringa om det finns en kundrelation eller om konsumenten har tackat ja till telefonförsäljning. Det fungerar inte. Vi har haft en utmaning med bolag som ringer till mobiltelefoner trots att det inte är tillåtet. Nix för fast telefoni har fungerat utmärkt därför vill vi att samma tänk ska tillämpas oavsett vilken teknik man använder, säger hon.

Enligt henne är åtta av tio svenska positiva till spärrmöjligheter även för mobiltelefon. Först efter sommaren ska branschen fatta beslut om de etiska reglerna.

– Ännu så länge är det dagens etiska regler som gäller och där anges ett förbud mot att ringa mobiltelefoner, säger Tina Walroth.