Det brinner i Bäckebrons sågverk vid Västra Ämtervik i Sunne kommun i Värmland.

– Det rör sig om en byggnad på 70 gånger 20 meter som är helt övertänd. Det är stor spridningsrisk, säger Fredrik Persson, brandförman.

Larmet kom strax efter klockan 04 på morgonen och omkring 15 brandmän från tre brandstationer är inblandade i släckningsarbetet.

– Vi kommer att låta byggnaden brinna och försöka att skydda intilliggande byggnader och minimera risken för spridning, säger Persson.