Fakta: Skandalen på Karolinska

I centrum för skandalen på Karolinska är de operationer på universitetssjukhuset under vilka kirurgen Paolo Macchiarini lät sätta in syntetiska luftstrupar på tre patienter. Två dog medan den tredje vårdas på en intensivvårdsavdelning i USA.

Strax efter operationerna uppstod misstankar om forskningsfusk. En extern utredare, Bengt Gerdin, konstaterade att fusk förekommit.

Men ledningen för Karolinska institutet, där Macchiarini bedrev sin forskning, friade honom trots det från misstankarna.

Som en följd av "affären" avgick KI:s rektor Anders Hamsten och institutets dekanus för forskning, Hans-Gustaf Ljunggren.

Sahlgrenska i Göteborg har bett Bengt Gerdin, som tidigare utrett misstankar om forskningsfusk på Karolinska institutet (KI), att granska operationen som utfördes på Sahlgrenska 2011, skriver Svenska Dagbladet.

En 76-årig man med andningssvårigheter fick erbjudande om transplantation med en ny, obeprövad metod, som inkluderade stamceller och en donerad luftstrupe. Mannen, som inte var dödligt sjuk, gav sitt tillstånd. Några veckor senare avled mannen efter att ha fått en infektion.

Lars Grip, direktör för forskning, utveckling och utbildning på Sahlgrenska, säger till SvD att frågor som väckts i samband med fallen på KI om hur nya metoder används, har lett till beslutet om utredning.

Han säger att det rör sig om en "gråzon" där okonventionella metoder i vissa fall kan vara berättigade, men att reglerna numera har stramats upp.

– De frågor vi ställer nu är om det fanns tillräckligt med vetenskapligt underlag när detta gjordes, om det fanns alternativa metoder, och även att föreslå rutiner för hur nya metoder av den här typen ska tas upp i sjukvården i framtiden, säger Lars Grip.