Samarbete mellan myndigheter ska göra kampen mot krigsbrott mer effektiv.

Migrationsverket, Åklagarmyndigheten och Polisen fördjupar det operativa samarbetet inom krigsbrottsbekämpning, genom att förenkla möjligheterna till informationsutbyte, skriver de i ett pressmeddelande.

"Det utökade samarbetet oss emellan kommer innebära att det i Sverige blir lättare att fånga upp krigsbrott och hitta gärningsmän", säger Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket.

Samarbetet ska också kunna leda till att man lättare kan identifiera vittnen och målsägande i krigsbrott, för att kunna åtala och döma gärningsmän i Sverige.