Fakta: IT-attackerna mot medier

IT-Attacken mot flera svenska medier pågick under flera timmar. Först efter klockan 23 på söndagen fungerade de drabbade sajterna, bland annat Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad.

Strax innan sajterna slutade fungera stod det att läsa på ett Twitterkonto: "de kommande dagarna kommer attacker att riktas mot svenska myndigheter och medier som sprider falsk propaganda".

Nationella operativa avdelningen (NOA) inom polisen utreder händelsen.

Fakta: Attack från många datorer

En överbelastningsattack eller dos-attack (denial of service) innebär att ett eller flera datasystem attackeras med syfte att göra till exempel en webbplats otillgänglig.

En ddos-attack (distributed denial of service) är en överbelastningsattack där man använder sig av flera datorer för att angripa målet. Genom att skicka en större mängd anrop mot samma mål ökar möjligheten att göra webbplatsen otillgänglig.

Attackerna sker ofta via så kallade botnät, nätverk av datorer som kapats och fjärrstyrs med hjälp av virus eller andra program. Det sker då i bakgrunden utan att datorägaren märker det.

Källa: MSB

Flera myndigheter ska tillsammans med operatörerna och medierna arbeta för att minska internetsårbarheten efter helgens IT-attacker, som lamslog flera av de största nyhetssajterna.

Chefer vid Sveriges största medieföretag träffade på onsdagen Anders Ygeman (S) och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). Med på mötet var också Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Post- och telestyrelsen (PTS).

– PTS tog initiativ till att samla operatörerna och mediehusen för att ta en diskussion om vi kan bygga arkitekturen för internet i Sverige för att göra den så robust som möjligt, sade Ygeman efter mötet.

Anders Ygeman berättade också att de diskuterat hur polisen ska få ökade resurser att utreda IT-attacker.

Samtidigt berättade Alice Bah Kuhnke att regeringen arbetar med en handlingsplan mot hat och hot mot opinionsbildare,

– Journalister är en av de grupperna som utsätts för mest hot och hat. Det finns journalister som tystnar, som väljer att inte göra ett jobb, sade hon.