Arbetet fortsätter för att få fler asylsökande som fått avslag att återvända till sina hemländer. För att underlätta återvändandet ska Migrationsverket senare i höst placera ut fler sambandsmän som ska verka i olika länder.

Fyra regioner har valts ut där sambandsmännens insatser bedöms göra störst nytta. De ska placeras i Afghanistan, Georgien, Jordanien och Kenya.

"Vi vet av erfarenhet att det är viktigt att skapa sig ett lokalt nätverk på plats i de berörda länderna, säger Agneta Kundoori, tillförordnad enhetschef vid Migrationsverket, i ett pressmeddelande.