Fakta: 63 procent gick inte kursen

Asylsökande kan ansöka om en etableringsplan från Arbetsförmedlingen för att få etableringsstöd på högst 308 kronor om dagen, som betalas ut av Försäkringskassan.

I etableringsplanen ingår en kurs i samhällsorientering, svenskundervisning och arbetsförberedande aktiviteter. Kommunerna är skyldiga att stå för samhällsorienteringen.

Under 2014 hade endast 37 procent av dem som haft etableringsplanen i mer än ett år deltagit i samhällsorienteringen.

Källa: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) säger i en TT-intervju att en kurs i samhällsorientering kan komma att erbjudas redan under asylprocessen. Samhällsorientering ingår i etableringsstödet till dem som har fått uppehållstillstånd, och handlar delvis om svenskarnas syn på jämställdhet, barnuppfostran och arbete.

– Jag tror att vi måste lägga mer fokus på de tidiga insatserna redan under asyltiden. Det kan ta upp till två år i väntetid innan man får sitt beslut, det är helt orimligt att det blir en tid i passivitet, säger Ylva Johansson.

Föreslår examensprov

Tidigare under dagen presenterade Moderaterna ett förslag om att införa examensprov i samhällsorienteringen för nyanlända, som ska leda till sänkt etableringsersättning för dem som får underkänt. Förslaget har inte diskuterats med regeringen eller övriga riksdagspartier.

– I dag finns det inget prov alls, ett prov är ett sätt att ändå säkerställa att man får ta del av vilka skyldigheter man har i ett land, säger Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadspolitisk och integrationspolitisk talesperson.

Ylva Johansson säger att hon inte avfärdar Moderaternas förslag, men att hon inte är "säker på att det är en toppenidé".

– Det är redan i dag så att om man inte deltar så kan man bli av med sin ersättning. Det vi tittar på är att se hur vi kan få hela etableringsuppdraget att fungera bättre. Mitt intryck är att man har satt upp mycket regler men att det inte blivit så bra som man har tänkt sig i många avseenden, säger Ylva Johansson.

Lärarbrist påverkar

Fredrik Möller, sakkunnig på enheten för integration och etablering på Arbetsförmedlingen, säger att mindre kommuner ibland inte kan erbjuda kursen om de saknar lärare eller tolkar som talar de nyanländas hemspråk. Arbetsförmedlingen har dock inte statistik över hur många som inte ens har erbjudits samhällsorienteringen.

– Kanske kan närliggande kommuner samverka tillsammans om en kommun inte kan anordna kursen på egen hand, säger Fredrik Möller.