Hälsan bland romska kvinnor och flickor i Sverige är generellt sämre än bland andra kvinnor enligt en ny studie från Folkhälsomyndigheten, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

Gruppen tycks bland annat vara mer våldsutsatt och drabbad av sjukdomar i högre utsträckning. Dessutom uppger dubbelt så många att de tar sömntabletter och ångestdämpande medicin, enligt studien, som bygger på djupintervjuer med 337 romska kvinnor och flickor mellan 15 och 64 år.

Bara hälften av de intervjuade upplever att deras hälsa är god, att jämföra med 70 procent av kvinnorna i hela befolkningen.

– Den konstanta smärtan i kroppen stoppar mig i vardagslivet väldigt mycket, jag kan inte städa eller träna. Mycket handlar om att hantera smärta och ångest och att försöka behålla livslusten, säger 40-åriga Rosita Andersson, som lider av sjukdomen fibromyalgi, till Ekot.