Fakta: Bostadssamtal

På måndag inleds samtalen mellan regeringen och oppositionen om bostadspolitiken.

På dagordningen står bland annat frågor om förenklingar av byggprocessen, hyresregleringen, ränteavdrag och reavinstbeskattningen.

Samtalen äger rum på finansdepartementet och det är partiernas ekonomiskpolitiska talespersoner som är inbjudna.

Från regeringen deltar bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) och finansminister Magdalena Andersson (S).

– De viktiga frågorna i bostadssamtalen handlar ju om en avreglering av bostadsmarknaden med friare hyressättning och avreglering av processer och byggkrångel. Men om regeringen vill diskutera ränteavdragen, så vill jag vara tydlig med att det inte kan ske i former som skulle innebära en total höjning av skattetrycket för Sveriges familjer, säger partiledaren Jan Björklund till TT.

Många miljarder

TT: Men skulle en sänkning eller avveckling av ränteavdragen inte kopplas till sänkt reavinstskatt?

– Flyttskatten handlar om några miljarder. Ränteavdragen handlar om flera tiotals miljarder, så de går inte att kvitta mot varandra. Flyttskatten måste förändras och reduceras kraftigt, och det är klart att det måste finansieras. Vi tycker att det ska ske genom att man avstår från de här nya byggsubventionerna som byggsektorn inte själva vill ha, säger Björklund.

Väldig skattehöjning

– Jag håller med om att finansiering av åtgärder bör ske inom denna sektor, men om man tänker sig att föra in frågan att i större utsträckning fasa ut lejonparten eller hela ränteavdragen, då blir ju det en väldig skattehöjning för hushållen. Och då kan det bara vara aktuellt för oss om man samtidigt parerar det med en sänkning av skatten på arbete, säger Jan Björklund.

Finansminister Magdalena Andersson (S) tycker att det är intressant att Liberalerna vill lyfta upp ränteavdragen i samtalen.

– Vi ska naturligtvis lyssna på vilka förslag de har. Man kan ju inte helt avskaffa ränteavdragen bara så där. Det har ju jag sagt tidigare att det skulle få stora konsekvenser för hushållen, säger hon till TT.