Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden anmäler säkerhetspolisen, Säpo, för att man begärt in uppgifter om telekommunikation utan stöd i lagen. Nämndens beslut om anmälan till allmän åklagare gäller en åtgärd som Säpo fattade den 31 mars i år enligt den så kallade "inhämtningslagen", skriver dagensjuridik.se. "Med tanke på beslutsfattarens höga tjänsteställning framstår felen som i allra högsta grad förvånande", skriver nämnden.

Säkerhetspolisen har svarat att man nu avser att "se över sin metod och process" för att undvika liknande fel i framtiden.