En satsning, till en kostnad av 300 miljoner kronor under 10 år, ska motverka utanförskap, skriver representanter för de vetenskapliga akademierna och Wallenbergstiftelserna på DN Debatt.

Sommarskolor i naturvetenskapliga ämnen ska startas för unga i utsatta, invandrartäta områden och för nyanlända skolelever.

Projektet ska även underlätta för nyanlända med hög utbildning att få jobb, via praktik och kompletterande utbildning, skriver de.